(3β,20S)-4,4,20-Trimethyl-21-[[tris(isopropyll)silyl]oxy]-pregn-5-en-3-ol-d6 3-Benzoate

Catalogue number: T797662
Chemical name: (3β,20S)-4,4,20-Trimethyl-21-[[tris(isopropyll)silyl]oxy]-pregn-5-en-3-ol-d6 3-Benzoate
Synonyms: (3β,20S)-4,4,20-Trimethyl-21-[[tris(1-methylethyl)silyl]oxy]-pregn-5-en-3-ol-d6 3-Benzoate
Impurity:
CAS Number: NA
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₄₀H₅₈D₆O₃Si
Appearance: White Solid
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 627.06
Storage: -20°C Freezer
Solubility: Dichloromethane, Ethyl Acetate, Methanol
Stability: No Data Available
Category: Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Steroids
Boiling Point: No Data Available
Applications: Used in the preparation of labelled follicular fluid-meiosis activating sterols (FF-MAS).
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: buy (3β,20S)-4,4,20-Trimethyl-21-[[tris(isopropyll)silyl]oxy]-pregn-5-en-3-ol-d6 3-Benzoate | Purchase (3β,20S)-4,4,20-Trimethyl-21-[[tris(isopropyll)silyl]oxy]-pregn-5-en-3-ol-d6 3-Benzoate | Order (3β,20S)-4,4,20-Trimethyl-21-[[tris(isopropyll)silyl]oxy]-pregn-5-en-3-ol-d6 3-Benzoate |
(3β,20S)-4,4,20-Trimethyl-21-[[tris(isopropyll)silyl]oxy]-pregn-5-en-3-ol-d6 3-Benzoate supplier | (3β,20S)-4,4,20-Trimethyl-21-[[tris(isopropyll)silyl]oxy]-pregn-5-en-3-ol-d6 3-Benzoate manufacturer | (3β,20S)-4,4,20-Trimethyl-21-[[tris(isopropyll)silyl]oxy]-pregn-5-en-3-ol-d6 3-Benzoate distributor | (3β,20S)-4,4,20-Trimethyl-21-[[tris(isopropyll)silyl]oxy]-pregn-5-en-3-ol-d6 3-Benzoate cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
1mg $150.00
?
  Pack size Price(USD)
10mg $1200.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Please InquireSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »