α,α,α-Trifluoro-N4,N4-dipropyl-5-nitro-3,4-diaminotoluene Hydrochloride

Catalogue number: T790125
Chemical name: α,α,α-Trifluoro-N4,N4-dipropyl-5-nitro-3,4-diaminotoluene Hydrochloride
Synonyms: 3-Nitro-N2,N2-dipropyl-5-(trifluoromethyl)-1,2-benzenediamine Hydrochloride; N2,N2-Dipropyl-3-nitro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine Hydrochloride;
Impurity:
CAS Number: NA
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₁₃H₁₉ClF₃N₃O₂
Appearance: No Data Available
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 341.76
Storage: No Data Available
Solubility: No Data Available
Stability: No Data Available
Category: Amines, Aromatics, Metabolites & Impurities
Boiling Point: No Data Available
Applications: A metabolite of Trifluralin, an herbicide.
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: buy α,α,α-Trifluoro-N4,N4-dipropyl-5-nitro-3,4-diaminotoluene Hydrochloride | Purchase α,α,α-Trifluoro-N4,N4-dipropyl-5-nitro-3,4-diaminotoluene Hydrochloride | Order α,α,α-Trifluoro-N4,N4-dipropyl-5-nitro-3,4-diaminotoluene Hydrochloride |
α,α,α-Trifluoro-N4,N4-dipropyl-5-nitro-3,4-diaminotoluene Hydrochloride supplier | α,α,α-Trifluoro-N4,N4-dipropyl-5-nitro-3,4-diaminotoluene Hydrochloride manufacturer | α,α,α-Trifluoro-N4,N4-dipropyl-5-nitro-3,4-diaminotoluene Hydrochloride distributor | α,α,α-Trifluoro-N4,N4-dipropyl-5-nitro-3,4-diaminotoluene Hydrochloride cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
10mg $125.00
?
  Pack size Price(USD)
100mg $1000.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Please InquireSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »