(1α,2β,3β,4α)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methyl-1,2,3,4-chrysenetetrol-d9


Catalogue number: T310037
Chemical name: (1α,2β,3β,4α)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methyl-1,2,3,4-chrysenetetrol-d9
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydro-5-methyl-chrysene 1r,2t,3c,4c tetrol-d9;
Impurity:
CAS Number: NA
Alternate CAS #: Unlabelled: 114530-60-8
Molecular form.: C₁₉H₉D₉O₄
Appearance: No Data Available
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 319.4
Storage: No Data Available
Solubility: No Data Available
Stability: No Data Available
Category: Aromatics, Isotope Labeled Copounds, Mutagenesis Research Chemicals
Boiling Point: No Data Available
Applications: (1α,2β,3β,4α)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methyl-1,2,3,4-chrysenetetrol-d9, is the labeled analogue of (1α,2β,3β,4α)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methyl-1,2,3,4-chrysenetetrol (T310035), which is the derivative of 5-methylchrysen, a potent carcinogen and mutagen.
Dangerous Goods Info: NA
References:

All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Product Rating
Keywords: buy (1α,2β,3β,4α)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methyl-1,2,3,4-chrysenetetrol-d9 | Purchase (1α,2β,3β,4α)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methyl-1,2,3,4-chrysenetetrol-d9 | Order (1α,2β,3β,4α)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methyl-1,2,3,4-chrysenetetrol-d9 |
(1α,2β,3β,4α)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methyl-1,2,3,4-chrysenetetrol-d9 supplier | (1α,2β,3β,4α)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methyl-1,2,3,4-chrysenetetrol-d9 manufacturer | (1α,2β,3β,4α)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methyl-1,2,3,4-chrysenetetrol-d9 distributor | (1α,2β,3β,4α)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methyl-1,2,3,4-chrysenetetrol-d9 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
1mg $325.00
?
  Pack size Price(USD)
10mg $2600.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Currently Back Ordered - Please Request Lead Time
Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »