(7α,8β,9α,10α)-7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a]pyrene-7,8,9,10-tetrol-13C


Catalogue number: T310003
Chemical name: (7α,8β,9α,10α)-7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a]pyrene-7,8,9,10-tetrol-13C
Synonyms: 4; (±)-Benzo[a]pyrene-r-7,t-8,c-9,c-10-tetrahydrotetrol-13C4; 7,9,10/8-Tetrahydroxytetrahydrobenzo[a]pyrene-13C4; 7β,8α,9β,10β-Tetrahydroxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene-13C4; Benzo[a]pyrenetetrol II 2-13C4; Tetrol II 2-13C4
Impurity:
CAS Number: NA
Alternate CAS #: Unlabelled: 61490-69-5
Molecular form.: C₁₆¹³C₄H₁₆O₄
Appearance: No Data Available
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 324.31
Storage: No Data Available
Solubility: No Data Available
Stability: No Data Available
Category: Aromatics, Isotope Labelled Compounds, Mutagenesis Research Chemicals
Boiling Point: No Data Available
Applications: Isotope labelled (7α,8β,9α,10α)-7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a]pyrene-7,8,9,10-tetrol, is an environmental pollutant and carcinogen in humans and rodents, used in metabolic studies.
Dangerous Goods Info: NA
References:

All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Keywords: buy (7α,8β,9α,10α)-7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a]pyrene-7,8,9,10-tetrol-13C | Purchase (7α,8β,9α,10α)-7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a]pyrene-7,8,9,10-tetrol-13C | Order (7α,8β,9α,10α)-7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a]pyrene-7,8,9,10-tetrol-13C |
(7α,8β,9α,10α)-7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a]pyrene-7,8,9,10-tetrol-13C supplier | (7α,8β,9α,10α)-7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a]pyrene-7,8,9,10-tetrol-13C manufacturer | (7α,8β,9α,10α)-7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a]pyrene-7,8,9,10-tetrol-13C distributor | (7α,8β,9α,10α)-7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a]pyrene-7,8,9,10-tetrol-13C cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
5mg $18500.00
?
  Pack size Price(USD)
10mg $22500.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Please Inquire
Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »