(αS)-α-[(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]benzeneacetamide


Catalogue number: T280800
Chemical name: (αS)-α-[(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]benzeneacetamide
Synonyms:
Impurity:
CAS Number: NA
Alternate CAS #: NA
Molecular form.: C₂₂H₂₇NO₁₁
Appearance: No Data Available
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 481.45
Storage: No Data Available
Solubility: No Data Available
Stability: No Data Available
Category: Aromatics, Carbohydrates & Derivatives, Intermediates
Boiling Point: No Data Available
Applications: (S)-Prunasin intermediate.
Dangerous Goods Info: NA
References:

All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Keywords: buy (αS)-α-[(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]benzeneacetamide | Purchase (αS)-α-[(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]benzeneacetamide | Order (αS)-α-[(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]benzeneacetamide |
(αS)-α-[(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]benzeneacetamide supplier | (αS)-α-[(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]benzeneacetamide manufacturer | (αS)-α-[(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]benzeneacetamide distributor | (αS)-α-[(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]benzeneacetamide cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
10mg $150.00
?
  Pack size Price(USD)
100mg $1200.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QC
Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:

Bulk Orders

If you require bulk orders or quantities you don't see listed, please click here

Translate »