α-Propyl-α-(1-demethylethyl)-Verapamil Hydrochloride


Catalogue Number: P835210
Chemical Name: α-Propyl-α-(1-demethylethyl)-Verapamil Hydrochloride
Synonyms: 5-((3,4-Dimethoxyphenethyl)(methyl)amino)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propylpentanenitrile
Molecular Formula: C₂₇H₃₉ClN₂O₄
Molecular Weight: 491.06
Applications: α-Propyl-α-(1-demethylethyl)-Verapamil is an impurity of Verapamil (V125000, HCl salt) which is a calcium channel blocker.
References:

All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Product Rating
Keywords: buy α-Propyl-α-(1-demethylethyl)-Verapamil Hydrochloride | Purchase α-Propyl-α-(1-demethylethyl)-Verapamil Hydrochloride | Order α-Propyl-α-(1-demethylethyl)-Verapamil Hydrochloride |
α-Propyl-α-(1-demethylethyl)-Verapamil Hydrochloride supplier | α-Propyl-α-(1-demethylethyl)-Verapamil Hydrochloride manufacturer | α-Propyl-α-(1-demethylethyl)-Verapamil Hydrochloride distributor | α-Propyl-α-(1-demethylethyl)-Verapamil Hydrochloride cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
2.5mg $175.00
?
10mg $630.00
?
  Pack size Price(USD)
5mg $330.00
?
25mg $1400.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Currently Back Ordered - Please Request Lead Time
Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »