Δ4-Pregnen-20α-ol-3-one-d4

Catalogue number: P712217
Chemical name: Δ4-Pregnen-20α-ol-3-one-d4
Synonyms: 20(S)-Hydroxyprogesterone-d4; 20-Hydroxypregn-4-en-3-one-d4; 20α-Dihydroprogesterone-d4; 20α-Hydroxy-4-pregnen-3-one-d4; 20α-Hydroxy-Δ4-pregnen-3-one-d4; 20α-Hydroxydihydroprogesterone-d4; 20α-Hydroxypregn-4-en-3-one-d4; 20α-Hydroxyprogesterone-d4; 20α-Progerol-d4; 4-Pregnen-3-one-20α-ol-d4; NSC 68630-d4; Pregn-4-en-20α-ol-3-one-d4; Pregn-4-ene-20α-ol-3-one-d4; Progesterol-20α-d4; Δ4-Pregnene-20α-ol-3-one-d4;
Impurity:
CAS Number: NA
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₂₁H₂₈D₄O₂
Appearance: Off-White Solid
Melting Point: 166-169°C
Mol. Weight: 320.5
Storage: Refrigerator
Solubility: Chloroform, Methanol
Stability: No Data Available
Category: Isotope Labelled Compounds, Metabolites & Impurities, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Steroids,
Boiling Point: No Data Available
Applications: Labelled Δ4-Pregnen-20α-ol-3-one (P712215). Δ4-Pregnen-20α-ol-3-one is the main metabolite of Progesterone (P755900). Studies shows regulation of estrogen receptor levels in breast cancer by Δ4-Pregnen-20α-ol-3-one and other progesterone metabolites.
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
MSDS: P712217.pdf
Keywords: buy Δ4-Pregnen-20α-ol-3-one-d4 | Purchase Δ4-Pregnen-20α-ol-3-one-d4 | Order Δ4-Pregnen-20α-ol-3-one-d4 |
Δ4-Pregnen-20α-ol-3-one-d4 supplier | Δ4-Pregnen-20α-ol-3-one-d4 manufacturer | Δ4-Pregnen-20α-ol-3-one-d4 distributor | Δ4-Pregnen-20α-ol-3-one-d4 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
1mg $150.00
?
  Pack size Price(USD)
10mg $1200.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QCSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »