(αR)-(1S,2S,3R,5S)-Pinanediol-1-amino-3-methylbutane-1-boronate Hydrochloride


Catalogue Number: P458500
Chemical Name: (αR)-(1S,2S,3R,5S)-Pinanediol-1-amino-3-methylbutane-1-boronate Hydrochloride
Synonyms: (αR,3aS,4S,6S,7aR)-Hexahydro-3a,5,5-trimethyl-α-(2-methylpropyl)-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborole-2-methanamine Hydrochloride; 3-Methyl-1-(2,9,9-trimethyl-3,5 -dioxa-4-boratricyclo[6.1.1.02,6]dec-4-yl)butylamine Hydrochloride;
CAS Number: 779357-85-6
Alternate CAS #: Free Base: 179324-86-8
Molecular Formula: C₁₅H₂₉BClNO₂
Appearance: Off-White Solid
Molecular Weight: 301.66
Solubility: Dimethylformamide, Ethanol, Methanol, Tetrahydrofuran,
Category: Amines, Boron Derivatives, Chiral Reagents, Intermediates,
Applications: Bortezomib (B675700) intermediate. A boronic acid dipeptide derivative as proteasome inhibitors.
References:

All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Product Rating
Keywords: Buy 779357-85-6 | Purchase 779357-85-6 | Order 779357-85-6 | 779357-85-6 supplier | 779357-85-6 manufacturer | 779357-85-6 distributor | 779357-85-6 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
25mg $125.00
?
100mg $410.00
?
  Pack size Price(USD)
50mg $225.00
?
250mg $950.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Currently Back Ordered - Please Request Lead Time
Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »