5α,8α-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3β-O-tert-butyldimethylsilyloxy-chol-6-en-24-oic Acid Methyl Ester


Catalogue number: P338235
Chemical name: 5α,8α-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3β-O-tert-butyldimethylsilyloxy-chol-6-en-24-oic Acid Methyl Ester
Synonyms:
Impurity:
CAS Number: NA
Alternate CAS #: NA
Molecular form.: C₃₉H₅₇N₃O₅Si
Appearance: Pale Yellow Foam
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 675.97
Storage: -20°C Freezer
Solubility: Chloroform, Dichloromethane, Dimethylformamide, Ethyl Acetate, Methanol
Stability: No Data Available
Category: Metabolites & Impurities, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Steroids
Boiling Point: No Data Available
Applications: 5α,8α-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3β-O-tert-butyldimethylsilyloxy-chol-6-en-24-oic Acid Methyl Ester is an intermediate in the preparation of 7-Dehydro Desmosterol-d6 (D229557).
Dangerous Goods Info: NA
References:

All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Keywords: buy 5α,8α-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3β-O-tert-butyldimethylsilyloxy-chol-6-en-24-oic Acid Methyl Ester | Purchase 5α,8α-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3β-O-tert-butyldimethylsilyloxy-chol-6-en-24-oic Acid Methyl Ester | Order 5α,8α-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3β-O-tert-butyldimethylsilyloxy-chol-6-en-24-oic Acid Methyl Ester |
5α,8α-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3β-O-tert-butyldimethylsilyloxy-chol-6-en-24-oic Acid Methyl Ester supplier | 5α,8α-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3β-O-tert-butyldimethylsilyloxy-chol-6-en-24-oic Acid Methyl Ester manufacturer | 5α,8α-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3β-O-tert-butyldimethylsilyloxy-chol-6-en-24-oic Acid Methyl Ester distributor | 5α,8α-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3β-O-tert-butyldimethylsilyloxy-chol-6-en-24-oic Acid Methyl Ester cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
2.5mg $175.00
?
  Pack size Price(USD)
25mg $1400.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QC
Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »