5α,8α-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-tert-butyldimethylsilyl-cholest-7-ene-3β,24-diol-d7


Catalogue number: P338232
Chemical name: 5α,8α-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-tert-butyldimethylsilyl-cholest-7-ene-3β,24-diol-d7
Synonyms:
Impurity:
CAS Number: NA
Alternate CAS #: NA
Molecular form.: C₄₁H₅₆D₇N₃O₄Si
Appearance: Pale Brown Solid
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 697.09
Storage: -20°C Freezer
Solubility: Chlorofrom, Dichloromethane, Dimethylformamide, Ethyl Acetate, Methanol
Stability: No Data Available
Category: Isotope Labelled Compounds, Metabolites & Impurities, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Steroids
Boiling Point: No Data Available
Applications: 5α,8α-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-tert-butyldimethylsilyl-cholest-7-ene-3β,24-diol-d7 is a compound useful in organic synthesis.
Dangerous Goods Info: NA
References:

All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Keywords: buy 5α,8α-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-tert-butyldimethylsilyl-cholest-7-ene-3β,24-diol-d7 | Purchase 5α,8α-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-tert-butyldimethylsilyl-cholest-7-ene-3β,24-diol-d7 | Order 5α,8α-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-tert-butyldimethylsilyl-cholest-7-ene-3β,24-diol-d7 |
5α,8α-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-tert-butyldimethylsilyl-cholest-7-ene-3β,24-diol-d7 supplier | 5α,8α-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-tert-butyldimethylsilyl-cholest-7-ene-3β,24-diol-d7 manufacturer | 5α,8α-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-tert-butyldimethylsilyl-cholest-7-ene-3β,24-diol-d7 distributor | 5α,8α-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-tert-butyldimethylsilyl-cholest-7-ene-3β,24-diol-d7 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
5mg $225.00
?
  Pack size Price(USD)
50mg $1800.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QC
Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »