(3β,5α)-5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-acetyl-25-phenylsulfonyl-cholest-6-ene-3,22,25-triol 25-Tetrahydropyranyl Ether

Catalogue number: P338225
Chemical name: (3β,5α)-5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-acetyl-25-phenylsulfonyl-cholest-6-ene-3,22,25-triol 25-Tetrahydropyranyl Ether
Synonyms: [4aS-[4aα,6α,8aα,8bβ,10aα,11α(1S*,2E,4R*),13aβ,13bα]]-6-(Acetyloxy)-5,6,7,8,8a,8b,10,10a,11,12,13,13a-dodecahydro-11-[2-hydroxy-1,4,5-trimethyl-3-(phenylsulfonyl)-5-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]hexyl]-8a,10a-dimethyl-2-phenyl-4a,13b-etheno-1H,9H-benzo[c]cyclopenta[h][1,2,4]triazolo[1,2-a]cinnoline-1,3(2H)-dione
Impurity:
CAS Number: 137143-30-7
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₄₉H₆₅N₃O₉S
Appearance: No Data Available
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 872.12
Storage: No Data Available
Solubility: Chloroform, Dichloromethane, Ethyl Acetate
Stability: No Data Available
Category: Chiral Reagents, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Steroids
Boiling Point: No Data Available
Applications: Intermediate in the preparation of Vitamin D2 (V676040) and its derivatives.
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: Buy 137143-30-7 | Purchase 137143-30-7 | Order 137143-30-7 | 137143-30-7 supplier | 137143-30-7 manufacturer | 137143-30-7 distributor | 137143-30-7 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
5mg $150.00
?
  Pack size Price(USD)
50mg $1200.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QCSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »