(3β,5α,8α)-5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-tert-butyldimethylsilyl-6-dehydro-desmostanol-d6


Catalogue number: P338212
Chemical name: (3β,5α,8α)-5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-tert-butyldimethylsilyl-6-dehydro-desmostanol-d6
Synonyms:
Impurity:
CAS Number: NA
Alternate CAS #: NA
Molecular form.: C₄₁H₅₅D₆N₃O₃Si
Appearance: White Foam
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 678.06
Storage: -20°C Freezer
Solubility: Chloroform, Dichloroemthane, Dimethylformamide, Ethyl Acetate, Methanol
Stability: No Data Available
Category: Isotope Labelled Compounds, Metabolites & Impurities, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Steroids
Boiling Point: No Data Available
Applications: (3β,5α,8α)-5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-tert-butyldimethylsilyl-6-dehydro-desmostanol-d3 is an intermediate in the preparation of 7-Dehydro Desmosterol-d6 (D229557).
Dangerous Goods Info: NA
References:

All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Product Rating
Keywords: buy (3β,5α,8α)-5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-tert-butyldimethylsilyl-6-dehydro-desmostanol-d6 | Purchase (3β,5α,8α)-5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-tert-butyldimethylsilyl-6-dehydro-desmostanol-d6 | Order (3β,5α,8α)-5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-tert-butyldimethylsilyl-6-dehydro-desmostanol-d6 |
(3β,5α,8α)-5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-tert-butyldimethylsilyl-6-dehydro-desmostanol-d6 supplier | (3β,5α,8α)-5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-tert-butyldimethylsilyl-6-dehydro-desmostanol-d6 manufacturer | (3β,5α,8α)-5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-tert-butyldimethylsilyl-6-dehydro-desmostanol-d6 distributor | (3β,5α,8α)-5,8-[N,N-(4-Phenylurazole)]-3-O-tert-butyldimethylsilyl-6-dehydro-desmostanol-d6 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
2.5mg $175.00
?
  Pack size Price(USD)
25mg $1400.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QC
Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »