7β-[9-[[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfenyl]nonyl]sulfenyl]nonyl]estra-4-ene-3,17β-diol 17-Acetate

Catalogue number: P227265
Chemical name: 7β-[9-[[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfenyl]nonyl]sulfenyl]nonyl]estra-4-ene-3,17β-diol 17-Acetate
Synonyms:
Impurity:
CAS Number: NA
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₄₃H₆₉F₅O₃S₂
Appearance: Light Yellow Semi-soli
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 793.13
Storage: No Data Available
Solubility: Dichloromethane, Ethyl Acetate, Hexane, Methanol
Stability: No Data Available
Category: Chiral Reagents, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Sulfur & Selenium Compounds, Steroids
Boiling Point: No Data Available
Applications: Intermediate in the synthesis of Fulvestrant (F862500) impurity C.
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: buy 7β-[9-[[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfenyl]nonyl]sulfenyl]nonyl]estra-4-ene-3,17β-diol 17-Acetate | Purchase 7β-[9-[[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfenyl]nonyl]sulfenyl]nonyl]estra-4-ene-3,17β-diol 17-Acetate | Order 7β-[9-[[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfenyl]nonyl]sulfenyl]nonyl]estra-4-ene-3,17β-diol 17-Acetate |
7β-[9-[[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfenyl]nonyl]sulfenyl]nonyl]estra-4-ene-3,17β-diol 17-Acetate supplier | 7β-[9-[[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfenyl]nonyl]sulfenyl]nonyl]estra-4-ene-3,17β-diol 17-Acetate manufacturer | 7β-[9-[[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfenyl]nonyl]sulfenyl]nonyl]estra-4-ene-3,17β-diol 17-Acetate distributor | 7β-[9-[[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfenyl]nonyl]sulfenyl]nonyl]estra-4-ene-3,17β-diol 17-Acetate cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
1mg $125.00
?
  Pack size Price(USD)
10mg $1000.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Please InquireSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »