(17α)-19-Norpregna-3,5-dien-20-yne-3,17-diol 3,17-Diacetate

Catalogue number: N825020
Chemical name: (17α)-19-Norpregna-3,5-dien-20-yne-3,17-diol 3,17-Diacetate
Synonyms: (17α)-19-Norpregna-3,5-dien-20-yne-3,17-diol Diacetate; 17-Ethynyl-19-norandrosta-3,5-diene-3,17β-diol Diacetate; 19-Nor-17α-pregna-3,5-dien-20-yne-3,17β-diol Diacetate; SC 6091
Impurity:
CAS Number: 2205-78-9
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₂₄H₃₀O₄
Appearance: Off-White to Pale Yellow Solid
Melting Point: 153-159°C
Mol. Weight: 382.49
Storage: Refrigerator
Solubility: Chloroform (Slightly), Dichloromethane (Slightly), Ethyl Acetate (Slightly)
Stability: No Data Available
Category: Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Steroids
Boiling Point: No Data Available
Applications: Inhibits the development of uterus decidua. Estrogenic activity.
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
MSDS: N825020.pdf
Keywords: Buy 2205-78-9 | Purchase 2205-78-9 | Order 2205-78-9 | 2205-78-9 supplier | 2205-78-9 manufacturer | 2205-78-9 distributor | 2205-78-9 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
100mg $150.00
?
  Pack size Price(USD)
1g $1200.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   In StockSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »