α-Methyl-L-phenylalanine

Catalogue number: M327145
Chemical name: α-Methyl-L-phenylalanine
Synonyms: α-Benzyl-L-Ala; (S)-(+)-2-Amino-2-methyl-3-phenyl-propanoic Acid; (S)-2-Amino-2-methyl-3-phenylpropanoic Acid; (2S)-2-Amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid; (S)-2-Methyl-3-phenylalanine; (S)-2-Methylphenylalanine; (S)-α-Methylphenylalanine; L-α-Methylphenylalanine
Impurity:
CAS Number: 23239-35-2
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₁₀H₁₃NO₂
Appearance: White Solid
Melting Point: >260°C (dec.)
Mol. Weight: 179.22
Storage: Refrigerator
Solubility: Aqueous Acid (Slightly), Water (Slightly)
Stability: No Data Available
Category: Amines, Amino Acids & Derivatives, Aromatics, Chiral Reagents
Boiling Point: No Data Available
Applications: α-Methyl-L-phenylalanine is used to prepare hippuryl-α-methylphenylalanine and hippuryl-α-methylphenyllactic acid as substrates for carboxypeptidase A. It is also used in the synthesis of high affinity tachykinin NK2 receptor antagonists.
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: Buy 23239-35-2 | Purchase 23239-35-2 | Order 23239-35-2 | 23239-35-2 supplier | 23239-35-2 manufacturer | 23239-35-2 distributor | 23239-35-2 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
100mg $75.00
?
1g $250.00
?
  Pack size Price(USD)
500mg $150.00
?
5g $625.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   In StockSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »