α-Methyl-α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol-d3


Catalogue number: M323117
Chemical name: α-Methyl-α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol-d3
Synonyms: 1-MethylNNAI-d3
Impurity:
CAS Number: NA
Alternate CAS #: Unlabelled: 127171-58-8
Molecular form.: C₁₁H₁₄D₃N₃O₂
Appearance: No Data Available
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 226.29
Storage: No Data Available
Solubility: No Data Available
Stability: No Data Available
Category: Aromatics, Isotope Labelled Compounds, Mutagenesis Research Chemicals, Nicotine Derivatives,
Boiling Point: No Data Available
Applications: Isotope labelled α-Methyl-α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol is the methylated derivative of 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol (M325740), a metabolite of NNK (M325750), a tobacco-specific nitroamine.
Dangerous Goods Info: NA
References:

All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Product Rating
Keywords: buy α-Methyl-α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol-d3 | Purchase α-Methyl-α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol-d3 | Order α-Methyl-α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol-d3 |
α-Methyl-α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol-d3 supplier | α-Methyl-α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol-d3 manufacturer | α-Methyl-α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol-d3 distributor | α-Methyl-α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol-d3 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
2.5mg $150.00
?
  Pack size Price(USD)
25mg $1200.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Currently Back Ordered - Please Request Lead Time
Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:

Bulk Orders

If you require bulk orders or quantities you don't see listed, please click here

Translate »