(8β)-N-[3-(Methylamino)propyl]-6-(2-propenyl)-ergoline-8-carboxamide N-(4-Nitrophenyl) Ester

Catalogue number: M287055
Chemical name: (8β)-N-[3-(Methylamino)propyl]-6-(2-propenyl)-ergoline-8-carboxamide N-(4-Nitrophenyl) Ester
Synonyms:
Impurity:
CAS Number: NA
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₂₉H₃₃N₅O₅
Appearance: Yellow Solid
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 531.6
Storage: No Data Available
Solubility: Ethyl Acetate, THF
Stability: No Data Available
Category: No Data Available
Boiling Point: No Data Available
Applications: (8β)-N-[3-(Methylamino)propyl]-6-(2-propenyl)-ergoline-8-carboxamide N-(4-Nitrophenyl) Ester is an impurity of cabergoline (C050000), a dopamine D2-receptor agonist.
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: buy (8β)-N-[3-(Methylamino)propyl]-6-(2-propenyl)-ergoline-8-carboxamide N-(4-Nitrophenyl) Ester | Purchase (8β)-N-[3-(Methylamino)propyl]-6-(2-propenyl)-ergoline-8-carboxamide N-(4-Nitrophenyl) Ester | Order (8β)-N-[3-(Methylamino)propyl]-6-(2-propenyl)-ergoline-8-carboxamide N-(4-Nitrophenyl) Ester |
(8β)-N-[3-(Methylamino)propyl]-6-(2-propenyl)-ergoline-8-carboxamide N-(4-Nitrophenyl) Ester supplier | (8β)-N-[3-(Methylamino)propyl]-6-(2-propenyl)-ergoline-8-carboxamide N-(4-Nitrophenyl) Ester manufacturer | (8β)-N-[3-(Methylamino)propyl]-6-(2-propenyl)-ergoline-8-carboxamide N-(4-Nitrophenyl) Ester distributor | (8β)-N-[3-(Methylamino)propyl]-6-(2-propenyl)-ergoline-8-carboxamide N-(4-Nitrophenyl) Ester cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
1mg $625.00
?
5mg $2795.00
?
  Pack size Price(USD)
2.5mg $1550.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QCSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »