β-Methylamino-L-alanine-13C,15N2 Dihydrochloride

Catalogue number: M285552
Chemical name: β-Methylamino-L-alanine-13C,15N2 Dihydrochloride
Synonyms: L-2-Amino-3-(methylamino)propionic Acid-13C,15N2 Dihydrochloride; 3-(Methylamino)-L-alanine-13C,15N2 Dihydrochloride; BMMA-13C,15N2 Dihydrochloride; L-(β-Methylamino)alanine-13C,15N2 Dihydrochloride; L-α-Amino-β-(methylamino)propionic Acid-13C,15N2 Dihydrochloride; S(+)-β-Methyl-α,β-diaminopropionic Acid-13C,15N2 Dihydrochloride; β-(N-Methylamino)-L-alanine-13C,15N2 Dihydrochloride; β-Methylamino-L-alanine-13C,15N2 Dihydrochloride
Impurity:
CAS Number: NA
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₃¹³CH₁₂Cl₂¹⁵N₂O₂
Appearance: No Data Available
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 194.04
Storage: No Data Available
Solubility: No Data Available
Stability: No Data Available
Category: No Data Available
Boiling Point: No Data Available
Applications: β-Methylamino-L-alanine-13C,15N2 Dihydrochloride is the labelled analog of β-Methylamino-L-alanine (M285550), a non-proteinogenic amino acid produced by bacteria. Causes motor neuron dysfunction and death.
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: buy β-Methylamino-L-alanine-13C,15N2 Dihydrochloride | Purchase β-Methylamino-L-alanine-13C,15N2 Dihydrochloride | Order β-Methylamino-L-alanine-13C,15N2 Dihydrochloride |
β-Methylamino-L-alanine-13C,15N2 Dihydrochloride supplier | β-Methylamino-L-alanine-13C,15N2 Dihydrochloride manufacturer | β-Methylamino-L-alanine-13C,15N2 Dihydrochloride distributor | β-Methylamino-L-alanine-13C,15N2 Dihydrochloride cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
1mg $250.00
?
5mg $1050.00
?
  Pack size Price(USD)
2.5mg $550.00
?
10mg $2000.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Please InquireSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »