α-[[[2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]methyl]-3-nitro-4-(phenylmethoxy)benzenemethanol

Catalogue number: M265865
Chemical name: α-[[[2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]methyl]-3-nitro-4-(phenylmethoxy)benzenemethanol
Synonyms:
Impurity:
CAS Number: 43229-67-0
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₃₂H₃₄N₂O₅
Appearance: Brown Syrup
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 526.62
Storage: -20°C Freezer
Solubility: Chloroform, Methanol
Stability: No Data Available
Category: Aromatics, Impurity, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals,
Boiling Point: No Data Available
Applications: α-[[[2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]methyl]-3-nitro-4-(phenylmethoxy)benzenemethanol is an intermediate in the synthesis of Formoterol Fumarate (F693401).
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: Buy 43229-67-0 | Purchase 43229-67-0 | Order 43229-67-0 | 43229-67-0 supplier | 43229-67-0 manufacturer | 43229-67-0 distributor | 43229-67-0 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
100mg $150.00
?
1g $875.00
?
  Pack size Price(USD)
250mg $300.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QC



Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »