10α-Methoxy-9,10-dihydrolysergol-d3


Catalogue number: M262282
Chemical name: 10α-Methoxy-9,10-dihydrolysergol-d3
Synonyms: 10-O-Methyllumilysergol-d3; 10-Methoxydihydrolysergol-d3; 10-O-Methyllumilysergol-d3; 10α-Methoxy-9,10-dihydrolysergol-d3; 10α-Methoxydihydrolysergol-d3; 10α-Methoxylumilysergol-d3; 8β-(Hydroxymethyl)-10α-methoxy-6-methylergoline-d3; Luol-d3; O10-Methyllumilysergol-d3;
Impurity:
CAS Number: NA
Alternate CAS #: Unlabelled: 35121-60-9
Molecular form.: C₁₇H₁₉D₃N₂O₂
Appearance: Pale Red Solid
Melting Point: >180°C (dec.)
Mol. Weight: 289.39
Storage: Refrigerator
Solubility: DMSO (Slightly), Methanol (Slightly)
Stability: No Data Available
Category: Chiral Reagents, Heterocycles, Isotope Labelled Compounds, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals,
Boiling Point: No Data Available
Applications: 10α-Methoxy-9,10-dihydrolysergol-d3 is the labeled analogue of 10α-Methoxy-9,10-dihydrolysergol (M262280), a derivative of Lysergol and Dehydrolysergol-I which act as partial agonists and antagonists at 5-HT2A, 5-HT2C and 5-HT1B receptors, and at α1-andrenergic receptors.
Dangerous Goods Info: NA
References:

All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
MSDS: M262282.pdf
Keywords: buy 10α-Methoxy-9,10-dihydrolysergol-d3 | Purchase 10α-Methoxy-9,10-dihydrolysergol-d3 | Order 10α-Methoxy-9,10-dihydrolysergol-d3 |
10α-Methoxy-9,10-dihydrolysergol-d3 supplier | 10α-Methoxy-9,10-dihydrolysergol-d3 manufacturer | 10α-Methoxy-9,10-dihydrolysergol-d3 distributor | 10α-Methoxy-9,10-dihydrolysergol-d3 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
1mg $150.00
?
  Pack size Price(USD)
10mg $1200.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   In Stock
Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:

Bulk Orders

If you require bulk orders or quantities you don't see listed, please click here

Translate »