17β-Hydroxy Exemestane 17-O-[2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-Glucuronide Methyl Ester]


Catalogue number: H942355
Chemical name: 17β-Hydroxy Exemestane 17-O-[2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-Glucuronide Methyl Ester]
Synonyms: (17β)-6-Methylene-3-oxoandrosta-1,4-dien-17-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, Methylene Boldenone 2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-Glucuronide Methyl Ester
Impurity:
CAS Number: NA
Alternate CAS #: NA
Molecular form.: C₃₃H₄₂O₁₁
Appearance: Pale Yellow SOlid
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 614.68
Storage: Amber Vial, -20˚C Freezer, Under Inert Atmosphere
Solubility: Dichloromethane, Methanol
Stability: No Data Available
Category: Glucuronides, Metabolites & Impurities, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Steroids
Boiling Point: No Data Available
Applications: Protected 17β-Hydroxy Exemestane 17-O-β-D-Glucuronide (H942350), a glucuronidated conjugate of the hydroxy metabolite of Exemestane (E957000).
Dangerous Goods Info: NA
References:

All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Keywords: buy 17β-Hydroxy Exemestane 17-O-[2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-Glucuronide Methyl Ester] | Purchase 17β-Hydroxy Exemestane 17-O-[2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-Glucuronide Methyl Ester] | Order 17β-Hydroxy Exemestane 17-O-[2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-Glucuronide Methyl Ester] |
17β-Hydroxy Exemestane 17-O-[2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-Glucuronide Methyl Ester] supplier | 17β-Hydroxy Exemestane 17-O-[2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-Glucuronide Methyl Ester] manufacturer | 17β-Hydroxy Exemestane 17-O-[2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-Glucuronide Methyl Ester] distributor | 17β-Hydroxy Exemestane 17-O-[2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-Glucuronide Methyl Ester] cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
1mg $150.00
?
  Pack size Price(USD)
10mg $1200.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QC
Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »