11β-Hydroxy-6,16α-dimethyl-17,20:20,21-bis(methylenedioxy)-pregna-1,4,6-trien-3-one


Catalogue number: H941530
Chemical name: 11β-Hydroxy-6,16α-dimethyl-17,20:20,21-bis(methylenedioxy)-pregna-1,4,6-trien-3-one
Synonyms:
Impurity:
CAS Number: NA
Alternate CAS #: NA
Molecular form.: C₂₅H₃₂O₆
Appearance: White Solid
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 428.52
Storage: No Data Available
Solubility: Dichloromethane, Ethyl Acetate
Stability: No Data Available
Category: Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Steroids
Boiling Point: No Data Available
Applications: 11β-Hydroxy-6,16α-dimethyl-17,20:20,21-bis(methylenedioxy)-pregna-1,4,6-trien-3-one is a glucocorticoid intermediate formed during the preparation of Cortivazol (C696700).
Dangerous Goods Info: NA
References:

All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Keywords: buy 11β-Hydroxy-6,16α-dimethyl-17,20:20,21-bis(methylenedioxy)-pregna-1,4,6-trien-3-one | Purchase 11β-Hydroxy-6,16α-dimethyl-17,20:20,21-bis(methylenedioxy)-pregna-1,4,6-trien-3-one | Order 11β-Hydroxy-6,16α-dimethyl-17,20:20,21-bis(methylenedioxy)-pregna-1,4,6-trien-3-one |
11β-Hydroxy-6,16α-dimethyl-17,20:20,21-bis(methylenedioxy)-pregna-1,4,6-trien-3-one supplier | 11β-Hydroxy-6,16α-dimethyl-17,20:20,21-bis(methylenedioxy)-pregna-1,4,6-trien-3-one manufacturer | 11β-Hydroxy-6,16α-dimethyl-17,20:20,21-bis(methylenedioxy)-pregna-1,4,6-trien-3-one distributor | 11β-Hydroxy-6,16α-dimethyl-17,20:20,21-bis(methylenedioxy)-pregna-1,4,6-trien-3-one cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
0.5mg $225.00
?
  Pack size Price(USD)
5mg $1800.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QC
Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »