17α-Hydroxy-21-chloro-9β,11β-epoxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione-d5


Catalogue Number: H915452
Chemical Name: 17α-Hydroxy-21-chloro-9β,11β-epoxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione-d5
Alternate CAS #: unlabelled: 83881-08-7
Molecular Formula: C₂₂H₂₂D₅ClO₄
Appearance: White Solid
Molecular Weight: 395.93
Storage: -20°C Freezer, Under inert atmosphere
Solubility: Chloroform, Methanol
Applications: 17α-Hydroxy-21-chloro-9β,11β-epoxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione-d5 is an intermediate in synthesizing Mometasone-d5 (M489997), an Isotope labelled analogue of Mometasone (M489995), a potent topical corticosteroid. Mometasone has potent antiinflammatory activity and is used in the treatment of dermatological disorders.
References:

All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Product Rating
Keywords: buy 17α-Hydroxy-21-chloro-9β,11β-epoxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione-d5 | Purchase 17α-Hydroxy-21-chloro-9β,11β-epoxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione-d5 | Order 17α-Hydroxy-21-chloro-9β,11β-epoxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione-d5 |
17α-Hydroxy-21-chloro-9β,11β-epoxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione-d5 supplier | 17α-Hydroxy-21-chloro-9β,11β-epoxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione-d5 manufacturer | 17α-Hydroxy-21-chloro-9β,11β-epoxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione-d5 distributor | 17α-Hydroxy-21-chloro-9β,11β-epoxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione-d5 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
2.5mg $295.00
?
10mg $900.00
?
  Pack size Price(USD)
5mg $565.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QC
Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:

Bulk Orders

If you require bulk orders or quantities you don't see listed, please click here

Translate »