(6α,11β)-17,21-[(1-Ethoxyethylidene)bis(oxy)]-6,9-difluoro-11-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione

Catalogue number: E891975
Chemical name: (6α,11β)-17,21-[(1-Ethoxyethylidene)bis(oxy)]-6,9-difluoro-11-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Synonyms:
Impurity:
CAS Number: NA
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₂₅H₃₂F₂O₆
Appearance: White Solid
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 466.51
Storage: No Data Available
Solubility: DCM, Ethyl Acetate
Stability: No Data Available
Category: No Data Available
Boiling Point: No Data Available
Applications: (6α,11β)-17,21-[(1-Ethoxyethylidene)bis(oxy)]-6,9-difluoro-11-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione is an intermediate in the synthesis of Difluprednate (D445925) related compounds.
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: buy (6α,11β)-17,21-[(1-Ethoxyethylidene)bis(oxy)]-6,9-difluoro-11-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione | Purchase (6α,11β)-17,21-[(1-Ethoxyethylidene)bis(oxy)]-6,9-difluoro-11-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione | Order (6α,11β)-17,21-[(1-Ethoxyethylidene)bis(oxy)]-6,9-difluoro-11-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
(6α,11β)-17,21-[(1-Ethoxyethylidene)bis(oxy)]-6,9-difluoro-11-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione supplier | (6α,11β)-17,21-[(1-Ethoxyethylidene)bis(oxy)]-6,9-difluoro-11-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione manufacturer | (6α,11β)-17,21-[(1-Ethoxyethylidene)bis(oxy)]-6,9-difluoro-11-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione distributor | (6α,11β)-17,21-[(1-Ethoxyethylidene)bis(oxy)]-6,9-difluoro-11-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
2.5mg $125.00
?
10mg $405.00
?
  Pack size Price(USD)
5mg $225.00
?
25mg $1000.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QCSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »