17β-Estradiol 3-Sulfate 17-(2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-glucuronide Methyl Ester) Ammonium Salt

Catalogue number: E888820
Chemical name: 17β-Estradiol 3-Sulfate 17-(2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-glucuronide Methyl Ester) Ammonium Salt
Synonyms: 3-Sulfate-(17β)-3-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl 2,3,4-triacetate-β-D-glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester
Impurity:
CAS Number: NA
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₃₁H₄₃NO₁₄S
Appearance: Beige Solid
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 685.74
Storage: No Data Available
Solubility: Methanol
Stability: No Data Available
Category: Glucuronides, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Steroids
Boiling Point: No Data Available
Applications: 7β-Estradiol (E888000) derivative.
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: buy 17β-Estradiol 3-Sulfate 17-(2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-glucuronide Methyl Ester) Ammonium Salt | Purchase 17β-Estradiol 3-Sulfate 17-(2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-glucuronide Methyl Ester) Ammonium Salt | Order 17β-Estradiol 3-Sulfate 17-(2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-glucuronide Methyl Ester) Ammonium Salt |
17β-Estradiol 3-Sulfate 17-(2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-glucuronide Methyl Ester) Ammonium Salt supplier | 17β-Estradiol 3-Sulfate 17-(2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-glucuronide Methyl Ester) Ammonium Salt manufacturer | 17β-Estradiol 3-Sulfate 17-(2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-glucuronide Methyl Ester) Ammonium Salt distributor | 17β-Estradiol 3-Sulfate 17-(2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-glucuronide Methyl Ester) Ammonium Salt cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
5mg $175.00
?
  Pack size Price(USD)
50mg $1400.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QCSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »