(αS)-3-[2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetyl]-N-[(1S,3S,4S)-4-[[2-(2,6-dimethylphenoxy)acetyl]amino]-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]tetrahydro-α-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-pyrimidineacetamide

Catalogue number: D476505
Chemical name: (αS)-3-[2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetyl]-N-[(1S,3S,4S)-4-[[2-(2,6-dimethylphenoxy)acetyl]amino]-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]tetrahydro-α-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-pyrimidineacetamide
Synonyms: Lopinavir Impurity R; Lopinavir EP Impurity R
Impurity: Lopinavir EP Impurity R
CAS Number: 943250-66-6
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₄₇H₅₈N₄O₇
Appearance: No Data Available
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 790.99
Storage: No Data Available
Solubility: No Data Available
Stability: No Data Available
Category: Anti-virals, Chiral Reagents, Impurities, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals,
Boiling Point: No Data Available
Applications: (αS)-3-[2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetyl]-N-[(1S,3S,4S)-4-[[2-(2,6-dimethylphenoxy)acetyl]amino]-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]tetrahydro-α-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-pyrimidineacetamide (Lopinavir EP Impurity R) is an impurity of Lopinavir (L469480), a selective HIV protease inhibitor.
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: Buy 943250-66-6 | Purchase 943250-66-6 | Order 943250-66-6 | 943250-66-6 supplier | 943250-66-6 manufacturer | 943250-66-6 distributor | 943250-66-6 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
10mg $150.00
?
  Pack size Price(USD)
100mg $1200.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Please InquireSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »