(3β)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-cholest-5-en-24-one-d3

Catalogue number: D474092
Chemical name: (3β)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-cholest-5-en-24-one-d3
Synonyms:
Impurity:
CAS Number: NA
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₃₃H₅₅D₃O₂Si
Appearance: White Solid
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 517.92
Storage: No Data Available
Solubility: Chloroform, Dichloromethane, Ethyl Acetate
Stability: No Data Available
Category: No Data Available
Boiling Point: No Data Available
Applications: (3β)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-cholest-5-en-24-one-d3 is the isotope labelled analog of (3β)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-cholest-5-en-24-one. (3β)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-cholest-5-en-24-one is an intermediate in the synthesis of 24-Hydroxycholesterol (H918040), which is the main cholesterol elimination product of the brain and was found to be increased in serum of Alzheimer patients.
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: buy (3β)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-cholest-5-en-24-one-d3 | Purchase (3β)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-cholest-5-en-24-one-d3 | Order (3β)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-cholest-5-en-24-one-d3 |
(3β)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-cholest-5-en-24-one-d3 supplier | (3β)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-cholest-5-en-24-one-d3 manufacturer | (3β)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-cholest-5-en-24-one-d3 distributor | (3β)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-cholest-5-en-24-one-d3 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
2.5mg $125.00
?
25mg $975.00
?
  Pack size Price(USD)
5mg $225.00
?
50mg $1675.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QCSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »