α-(2,3-Dimethylphenyl)-α-methyl-1H-imidazole-5-methanol-d3


Catalogue Number: D473782
Chemical Name: α-(2,3-Dimethylphenyl)-α-methyl-1H-imidazole-5-methanol-d3
Synonyms: α-(2,3-Dimethylphenyl)-α-methyl-1H-imidazole-4-methanol-d3; Hydroxymedetomidine-d3
Alternate CAS #: Unlabelled: 86347-12-8
Molecular Formula: C₁₃H₁₃D₃N₂O
Molecular Weight: 219.3
Applications: α-(2,3-Dimethylphenyl)-α-methyl-1H-imidazole-5-methanol-d3 is the isotope labelled analog of α-(2,3-Dimethylphenyl)-α-methyl-1H-imidazole-5-methanol (D473780); a reagent in the synthesis of Medetomidine (M203250) which is an α2-adrenergic agonist. Also a sedative and analgesic.
References:

All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Product Rating
Keywords: buy α-(2,3-Dimethylphenyl)-α-methyl-1H-imidazole-5-methanol-d3 | Purchase α-(2,3-Dimethylphenyl)-α-methyl-1H-imidazole-5-methanol-d3 | Order α-(2,3-Dimethylphenyl)-α-methyl-1H-imidazole-5-methanol-d3 |
α-(2,3-Dimethylphenyl)-α-methyl-1H-imidazole-5-methanol-d3 supplier | α-(2,3-Dimethylphenyl)-α-methyl-1H-imidazole-5-methanol-d3 manufacturer | α-(2,3-Dimethylphenyl)-α-methyl-1H-imidazole-5-methanol-d3 distributor | α-(2,3-Dimethylphenyl)-α-methyl-1H-imidazole-5-methanol-d3 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
1mg $150.00
?
10mg $805.00
?
  Pack size Price(USD)
5mg $425.00
?
25mg $1800.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Currently Back Ordered - Please Request Lead Time
Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »