(αR,δS,γR)-δ-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-γ-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-α-(phenylmethyl)benzenehexanoic Acid

Catalogue number: D473365
Chemical name: (αR,δS,γR)-δ-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-γ-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-α-(phenylmethyl)benzenehexanoic Acid
Synonyms: (αR,γR,δS)-δ-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-γ-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-α-(phenylmethyl)benzenehexanoic Acid; [αR-(αR*,γR*,δS*)]-δ-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-γ-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-α-(phenylmethyl)benzenehexanoic Acid
Impurity:
CAS Number: 98818-49-6
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₃₀H₄₅NO₅Si
Appearance: White Foam
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 527.77
Storage: No Data Available
Solubility: Ethyl Acetate
Stability: No Data Available
Category: Inhibitors, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals,
Boiling Point: No Data Available
Applications: (αR,δS,γR)-δ-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-γ-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-α-(phenylmethyl)benzenehexanoic Acid is an intermediate in the synthesis of γ-Secretase Inhibitor, the enzyme complex that catalyzes the cleavage of the amyloid precursor protein (APP) to generate amyloid β-peptide (Aβ), the major causative agent in Alzheimer disease (AD).
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: Buy 98818-49-6 | Purchase 98818-49-6 | Order 98818-49-6 | 98818-49-6 supplier | 98818-49-6 manufacturer | 98818-49-6 distributor | 98818-49-6 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
25mg $125.00
?
  Pack size Price(USD)
250mg $1000.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QCSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »