αS,​γS)​-γ-​[[(1,​1-​Dimethylethoxy)​carbonyl]​amino]​-​α-​methyl-[1,​1’-​biphenyl]​-​4-​pentanoic Acid-d5

Catalogue number: D472587
Chemical name: αS,​γS)​-γ-​[[(1,​1-​Dimethylethoxy)​carbonyl]​amino]​-​α-​methyl-[1,​1’-​biphenyl]​-​4-​pentanoic Acid-d5
Synonyms: (2S,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-methylpentanoic Acid-d5
Impurity:
CAS Number: NA
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₂₃H₂₄D₅NO₄
Appearance: No Data Available
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 388.51
Storage: No Data Available
Solubility: No Data Available
Stability: No Data Available
Category: No Data Available
Boiling Point: No Data Available
Applications: (αS,​γS)​-γ-​[[(1,​1-​Dimethylethoxy)​carbonyl]​amino]​-​α-​methyl-[1,​1’-​biphenyl]​-​4-​pentanoic Acid-d5 is a useful synthetic intermediate.
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: buy αS,​γS)​-γ-​[[(1,​1-​Dimethylethoxy)​carbonyl]​amino]​-​α-​methyl-[1,​1’-​biphenyl]​-​4-​pentanoic Acid-d5 | Purchase αS,​γS)​-γ-​[[(1,​1-​Dimethylethoxy)​carbonyl]​amino]​-​α-​methyl-[1,​1’-​biphenyl]​-​4-​pentanoic Acid-d5 | Order αS,​γS)​-γ-​[[(1,​1-​Dimethylethoxy)​carbonyl]​amino]​-​α-​methyl-[1,​1’-​biphenyl]​-​4-​pentanoic Acid-d5 |
αS,​γS)​-γ-​[[(1,​1-​Dimethylethoxy)​carbonyl]​amino]​-​α-​methyl-[1,​1’-​biphenyl]​-​4-​pentanoic Acid-d5 supplier | αS,​γS)​-γ-​[[(1,​1-​Dimethylethoxy)​carbonyl]​amino]​-​α-​methyl-[1,​1’-​biphenyl]​-​4-​pentanoic Acid-d5 manufacturer | αS,​γS)​-γ-​[[(1,​1-​Dimethylethoxy)​carbonyl]​amino]​-​α-​methyl-[1,​1’-​biphenyl]​-​4-​pentanoic Acid-d5 distributor | αS,​γS)​-γ-​[[(1,​1-​Dimethylethoxy)​carbonyl]​amino]​-​α-​methyl-[1,​1’-​biphenyl]​-​4-​pentanoic Acid-d5 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
1mg $200.00
?
5mg $840.00
?
  Pack size Price(USD)
2.5mg $440.00
?
10mg $1600.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Please InquireSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »