α-[4-(2-Dimethylaminoethoxy)phenyl]stilbene-d6


Catalogue number: D471497
Chemical name: α-[4-(2-Dimethylaminoethoxy)phenyl]stilbene-d6
Synonyms: 2-[4-(1,2-Diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamine-d6; 2-[p-(1,2-Diphenylvinyl)phenoxy]-N,N-dimethylethylamine-d6; NCI 180973-d6
Impurity:
CAS Number: NA
Alternate CAS #: Unlabelled: 19957-51-8
Molecular form.: C₂₄H₁₉D₆NO
Appearance: No Data Available
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 349.5
Storage: No Data Available
Solubility: No Data Available
Stability: No Data Available
Category: No Data Available
Boiling Point: No Data Available
Applications: α-[4-(2-Dimethylaminoethoxy)phenyl]stilbene-d6 is the isotope labelled analog of α-[4-(2-Dimethylaminoethoxy)phenyl]stilbene (D471495); an impurity of Tamoxifen (T006000) which is a selective estrogen response modifier (SERM), protein kinase C inhibitor and anti-angiogenetic factor.
Dangerous Goods Info: NA
References:

All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Product Rating
Keywords: buy α-[4-(2-Dimethylaminoethoxy)phenyl]stilbene-d6 | Purchase α-[4-(2-Dimethylaminoethoxy)phenyl]stilbene-d6 | Order α-[4-(2-Dimethylaminoethoxy)phenyl]stilbene-d6 |
α-[4-(2-Dimethylaminoethoxy)phenyl]stilbene-d6 supplier | α-[4-(2-Dimethylaminoethoxy)phenyl]stilbene-d6 manufacturer | α-[4-(2-Dimethylaminoethoxy)phenyl]stilbene-d6 distributor | α-[4-(2-Dimethylaminoethoxy)phenyl]stilbene-d6 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
1mg $140.00
?
5mg $575.00
?
  Pack size Price(USD)
2.5mg $310.00
?
10mg $1120.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Currently Back Ordered - Please Request Lead Time
Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »