5β-Dihydrocortisol 21-O-(1-Ethoxy Ethyl) Ether-d6

Catalogue number: D450372
Chemical name: 5β-Dihydrocortisol 21-O-(1-Ethoxy Ethyl) Ether-d6
Synonyms:
Impurity:
CAS Number: NA
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₂₅H₃₄D₆O₆
Appearance: Colourless Crystals
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 442.62
Storage: No Data Available
Solubility: Chloroform, Ethyl Acetate, Methanol
Stability: No Data Available
Category: No Data Available
Boiling Point: No Data Available
Applications: 5β-Dihydrocortisol 21-O-(1-Ethoxy Ethyl) Ether-d6 is an isotope labelled intermediate in the synthesis of Tetrahydro Cortisone-d6 (T293377), which is a normal mammalian metabolite of Cortisone (C696500).
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: buy 5β-Dihydrocortisol 21-O-(1-Ethoxy Ethyl) Ether-d6 | Purchase 5β-Dihydrocortisol 21-O-(1-Ethoxy Ethyl) Ether-d6 | Order 5β-Dihydrocortisol 21-O-(1-Ethoxy Ethyl) Ether-d6 |
5β-Dihydrocortisol 21-O-(1-Ethoxy Ethyl) Ether-d6 supplier | 5β-Dihydrocortisol 21-O-(1-Ethoxy Ethyl) Ether-d6 manufacturer | 5β-Dihydrocortisol 21-O-(1-Ethoxy Ethyl) Ether-d6 distributor | 5β-Dihydrocortisol 21-O-(1-Ethoxy Ethyl) Ether-d6 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
25mg $125.00
?
250mg $750.00
?
  Pack size Price(USD)
100mg $375.00
?
500mg $1350.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QCSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »