(3β,5β,12β)-3-[[[4-[R-(R)]]-2,6-Dideoxy-4-O-[1-(1-methyl-2-oxoethoxy)-2-oxoethyl]-β-D-ribo-hexopyranosyl]oxy]-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolide


Catalogue number: D440110
Chemical name: (3β,5β,12β)-3-[[[4-[R-(R)]]-2,6-Dideoxy-4-O-[1-(1-methyl-2-oxoethoxy)-2-oxoethyl]-β-D-ribo-hexopyranosyl]oxy]-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolide
Synonyms: Digoxigenin Monodigitoxoside 1-(1-Methyl-2-oxoethoxy)-3-oxopropyl) Ether
Impurity:
CAS Number: 161744-35-0
Alternate CAS #: NA
Molecular form.: C₃₅H₅₂O₁₁
Appearance: No Data Available
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 648.78
Storage: No Data Available
Solubility: Chloroform
Stability: No Data Available
Category: Metabolites & Impurities, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Steroids
Boiling Point: No Data Available
Applications: (3β,5β,12β)-3-[[[4-[R-(R)]]-2,6-Dideoxy-4-O-[1-(1-methyl-2-oxoethoxy)-2-oxoethyl]-β-D-ribo-hexopyranosyl]oxy]-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolide is an intermediate in the synthesis of Digoxigenin Monodigitoxoside (D446505).
Dangerous Goods Info: NA
References:

All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Product Rating
Keywords: Buy 161744-35-0 | Purchase 161744-35-0 | Order 161744-35-0 | 161744-35-0 supplier | 161744-35-0 manufacturer | 161744-35-0 distributor | 161744-35-0 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
5mg $150.00
?
100mg $1840.00
?
  Pack size Price(USD)
25mg $575.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QC
Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »