[(η-6-Cymene)[(S,S)-1,2-diphenyl-N-tosyl-1,2-ethanediaminato]ruthenium] chloride]

Catalogue number: C989475
Chemical name: [(η-6-Cymene)[(S,S)-1,2-diphenyl-N-tosyl-1,2-ethanediaminato]ruthenium] chloride]
Synonyms: [RuCl(TsDPEN)(η-6-cymene)]; [((S,S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)[(4-tolyl)sulfonyl]amido](chloro)(η6-p-cymene)ruthenium; , [S-(R*,R*)]-[N-[2-(Amino-κN)-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamidato-κN]chloro[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]ruthenium; [N-[(1S,2S)-2-(Amino-κN)-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamidato-κN]chloro[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]ruthenium
Impurity:
CAS Number: 192139-90-5
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₃₁H₃₅ClN₂O₂RuS
Appearance: Orange Solid
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 636.21
Storage: No Data Available
Solubility: Chloroform, DCM, Ethyl Acetate
Stability: No Data Available
Category: Chiral Reagents, Miscellaneous Reagents
Boiling Point: No Data Available
Applications: [(η-6-Cymene)[(S,S)-1,2-diphenyl-N-tosyl-1,2-ethanediaminato]ruthenium] chloride] is an catalyst used for enantioselective hydrogenation of quinolines, N-Alky Ketimines and antitumor, antiproliferative derivatives of natural products isolated from bacteria.
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: Buy 192139-90-5 | Purchase 192139-90-5 | Order 192139-90-5 | 192139-90-5 supplier | 192139-90-5 manufacturer | 192139-90-5 distributor | 192139-90-5 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
100mg $45.00
?
500 mg $85.00
?
  Pack size Price(USD)
250 mg $60.00
?
1 g $155.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QCSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »