[[(3β,24E)-Cholesta-5,24-dien-3-yl-26-13C]oxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane-d6

Catalogue number: C431442
Chemical name: [[(3β,24E)-Cholesta-5,24-dien-3-yl-26-13C]oxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane-d6
Synonyms: Cholestane Silane Derivative-d6
Impurity:
CAS Number: NA
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₃₃H₅₂D₆OSi
Appearance: White Solids
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 504.94
Storage: No Data Available
Solubility: Chloroform, DCM, Ethyl Acetate Methanol
Stability: No Data Available
Category: Isotope Labelled Compounds, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Steroids
Boiling Point: No Data Available
Applications: [[(3β,24E)-Cholesta-5,24-dien-3-yl-26-13C]oxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane is an protected intermediate in the synthesis of Desmosterol (D296860), a metabolite of Cholesterol (C432501).
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: buy [[(3β,24E)-Cholesta-5,24-dien-3-yl-26-13C]oxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane-d6 | Purchase [[(3β,24E)-Cholesta-5,24-dien-3-yl-26-13C]oxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane-d6 | Order [[(3β,24E)-Cholesta-5,24-dien-3-yl-26-13C]oxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane-d6 |
[[(3β,24E)-Cholesta-5,24-dien-3-yl-26-13C]oxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane-d6 supplier | [[(3β,24E)-Cholesta-5,24-dien-3-yl-26-13C]oxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane-d6 manufacturer | [[(3β,24E)-Cholesta-5,24-dien-3-yl-26-13C]oxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane-d6 distributor | [[(3β,24E)-Cholesta-5,24-dien-3-yl-26-13C]oxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane-d6 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
5mg $150.00
?
  Pack size Price(USD)
50mg $1200.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QCSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »