(αS,2S,3R)-5-Carboxy-4-[[(3S,5S)-5-[[(3-carboxyphenyl)amino]carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-3,4-dihydro-α-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-methyl-2H-pyrrole-2-acetic Acid Trisodium Salt


Catalogue number: C177870
Chemical name: (αS,2S,3R)-5-Carboxy-4-[[(3S,5S)-5-[[(3-carboxyphenyl)amino]carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-3,4-dihydro-α-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-methyl-2H-pyrrole-2-acetic Acid Trisodium Salt
Synonyms:
Impurity:
CAS Number: NA
Alternate CAS #: Free acid: 1150883-75-2
Molecular form.: C₂₂H₂₄N₃Na₃O₈S
Appearance: Light Orange Solid
Melting Point: >238°C (dec.)
Mol. Weight: 559.48
Storage: Hygroscopic, -20˚C Freezer, Under Inert Atmosphere
Solubility: Water
Stability: No Data Available
Category: Aromatics, Chiral Reagents, Heterocycles, Impurities, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Sulfur & Selenium Compounds
Boiling Point: No Data Available
Applications: (αS,2S,3R)-5-Carboxy-4-[[(3S,5S)-5-[[(3-carboxyphenyl)amino]carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-3,4-dihydro-α-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-methyl-2H-pyrrole-2-acetic Acid is an impurity of Ertapenem (E635000).
Dangerous Goods Info: NA
References:

All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Product Rating
Keywords: buy (αS,2S,3R)-5-Carboxy-4-[[(3S,5S)-5-[[(3-carboxyphenyl)amino]carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-3,4-dihydro-α-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-methyl-2H-pyrrole-2-acetic Acid Trisodium Salt | Purchase (αS,2S,3R)-5-Carboxy-4-[[(3S,5S)-5-[[(3-carboxyphenyl)amino]carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-3,4-dihydro-α-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-methyl-2H-pyrrole-2-acetic Acid Trisodium Salt | Order (αS,2S,3R)-5-Carboxy-4-[[(3S,5S)-5-[[(3-carboxyphenyl)amino]carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-3,4-dihydro-α-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-methyl-2H-pyrrole-2-acetic Acid Trisodium Salt |
(αS,2S,3R)-5-Carboxy-4-[[(3S,5S)-5-[[(3-carboxyphenyl)amino]carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-3,4-dihydro-α-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-methyl-2H-pyrrole-2-acetic Acid Trisodium Salt supplier | (αS,2S,3R)-5-Carboxy-4-[[(3S,5S)-5-[[(3-carboxyphenyl)amino]carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-3,4-dihydro-α-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-methyl-2H-pyrrole-2-acetic Acid Trisodium Salt manufacturer | (αS,2S,3R)-5-Carboxy-4-[[(3S,5S)-5-[[(3-carboxyphenyl)amino]carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-3,4-dihydro-α-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-methyl-2H-pyrrole-2-acetic Acid Trisodium Salt distributor | (αS,2S,3R)-5-Carboxy-4-[[(3S,5S)-5-[[(3-carboxyphenyl)amino]carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-3,4-dihydro-α-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-methyl-2H-pyrrole-2-acetic Acid Trisodium Salt cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
1mg $150.00
?
  Pack size Price(USD)
10mg $1200.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QC
Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:

Bulk Orders

If you require bulk orders or quantities you don't see listed, please click here

Translate »