(αS,2S,3R)-5-Carboxy-4-[[(3S,5S)-5-[[(3-carboxyphenyl)amino]carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-3,4-dihydro-α-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-methyl-2H-pyrrole-2-acetic Acid Trisodium Salt

Catalogue number: C177870
Chemical name: (αS,2S,3R)-5-Carboxy-4-[[(3S,5S)-5-[[(3-carboxyphenyl)amino]carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-3,4-dihydro-α-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-methyl-2H-pyrrole-2-acetic Acid Trisodium Salt
Synonyms:
CAS Number: NA
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₂₂H₂₄N₃Na₃O₈S
Appearance: Light Orange Solid
Melting Point: >238°C (dec.)
Mol. Weight: 559.48
Storage: Hygroscopic, -20˚C Freezer, Under Inert Atmosphere
Solubility: Water
Stability: No Data Available
Category: Aromatics, Chiral Reagents, Heterocycles, Impurities, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Sulfur & Selenium Compounds
Boiling Point: No Data Available
Applications: (αS,2S,3R)-5-Carboxy-4-[[(3S,5S)-5-[[(3-carboxyphenyl)amino]carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-3,4-dihydro-α-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-methyl-2H-pyrrole-2-acetic Acid is an impurity of Ertapenem (E635000).
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:

Order Product

  Pack size Price(USD)
1mg $150.00
?
  Pack size Price(USD)
10mg $1200.00
?
Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QC

Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »