α-[1-[tert-Butyldimethylsilyloxy]-3-(trimethylsilyl)-2-propynyl]-α’-ethynyl-α,α’-dimethyl-1,1-cyclopropanedimethanol

Catalogue number: B691845
Chemical name: α-[1-[tert-Butyldimethylsilyloxy]-3-(trimethylsilyl)-2-propynyl]-α’-ethynyl-α,α’-dimethyl-1,1-cyclopropanedimethanol
Synonyms: α-[1-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-3-(trimethylsilyl)-2-propynyl]-α’-ethynyl-α,α’-dimethyl-1,1-cyclopropanedimethanol
Impurity:
CAS Number: 1797112-19-6
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₂₁H₃₈O₃Si₂
Appearance: Thick Oil
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 394.7
Storage: No Data Available
Solubility: Dichloromethane, Ethyl Acetate
Stability: No Data Available
Category: Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals
Boiling Point: No Data Available
Applications: Intermediate in the synthesis of Acylfulvene derivative antitumor agents.
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: Buy 1797112-19-6 | Purchase 1797112-19-6 | Order 1797112-19-6 | 1797112-19-6 supplier | 1797112-19-6 manufacturer | 1797112-19-6 distributor | 1797112-19-6 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
2.5mg $150.00
?
  Pack size Price(USD)
25mg $1200.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QCSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »