(7α)-7-tert-Butyldimethylsilyloxy-cholest-5-en-3-one

Catalogue number: B691225
Chemical name: (7α)-7-tert-Butyldimethylsilyloxy-cholest-5-en-3-one
Synonyms: 7α-tert-Butyldimethylsilyloxy-cholest-5-en-3-one
Impurity:
CAS Number: NA
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₃₃H₅₈O₂Si
Appearance: White to Off-White Solid
Melting Point: 114-118°C
Mol. Weight: 514.9
Storage: Refrigerator
Solubility: Chloroform (Slightly), DMSO (Slightly)
Stability: No Data Available
Category: Metabolites & Impurities, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Steroids
Boiling Point: No Data Available
Applications: Oxidation product of Cholesterol (C432501).
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: buy (7α)-7-tert-Butyldimethylsilyloxy-cholest-5-en-3-one | Purchase (7α)-7-tert-Butyldimethylsilyloxy-cholest-5-en-3-one | Order (7α)-7-tert-Butyldimethylsilyloxy-cholest-5-en-3-one |
(7α)-7-tert-Butyldimethylsilyloxy-cholest-5-en-3-one supplier | (7α)-7-tert-Butyldimethylsilyloxy-cholest-5-en-3-one manufacturer | (7α)-7-tert-Butyldimethylsilyloxy-cholest-5-en-3-one distributor | (7α)-7-tert-Butyldimethylsilyloxy-cholest-5-en-3-one cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
5mg $175.00
?
  Pack size Price(USD)
50mg $1400.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   In StockSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »