3β-O-tert-Butyldimethylsilyl 1-Αndrosten-17β-ol

Catalogue number: B691220
Chemical name: 3β-O-tert-Butyldimethylsilyl 1-Αndrosten-17β-ol
Synonyms: 3β-O-tert-Butyldimethylsilyl 17β-Hydroxy 1-Αndrostene
Impurity:
CAS Number: NA
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₂₅H₄₄O₂Si
Appearance: White Solid
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 404.7
Storage: No Data Available
Solubility: Dichloromethane, Ethyl Acetate
Stability: No Data Available
Category: Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Steroids
Boiling Point: No Data Available
Applications: Used in the preparation of Androsterone (A637535) analogues.
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: buy 3β-O-tert-Butyldimethylsilyl 1-Αndrosten-17β-ol | Purchase 3β-O-tert-Butyldimethylsilyl 1-Αndrosten-17β-ol | Order 3β-O-tert-Butyldimethylsilyl 1-Αndrosten-17β-ol |
3β-O-tert-Butyldimethylsilyl 1-Αndrosten-17β-ol supplier | 3β-O-tert-Butyldimethylsilyl 1-Αndrosten-17β-ol manufacturer | 3β-O-tert-Butyldimethylsilyl 1-Αndrosten-17β-ol distributor | 3β-O-tert-Butyldimethylsilyl 1-Αndrosten-17β-ol cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
2.5mg $140.00
?
  Pack size Price(USD)
25mg $1120.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QCSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »