δN-Benzyloxycarbonyl Aliskiren


Catalogue Number: B286070
Chemical Name: δN-Benzyloxycarbonyl Aliskiren
Synonyms: (αS,γS,δS,zS)-δ-(Benzyloxycarbonyl)amino-N-(3-amino-2,2-dimethyl-3-oxopropyl)-γ-hydroxy-4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)-α,z-bis(1-methylethyl)benzeneoctanamide; δN-Benzyloxycarbonyl Rasilez; δN-Benzyloxycarbonyl Tekturna; N-[(1S,2S,4S)-4-[[(3-Amino-2,2-dimethyl-3-oxopropyl)amino]carbonyl]-2-hydroxy-1-[(2S)-2-[[4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methyl]-3-methylbutyl]-5-methylhexyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester;
CAS Number: 1236549-06-6
Molecular Formula: C₃₈H₅₉N₃O₈
Molecular Weight: 685.89
Solubility: Dichloromethane, Methanol
Category: Chiral Reagents, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals
Applications: Protected precursor to Aliskiren, a synthetic antihypertensive.
References:

All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Product Rating
Keywords: Buy 1236549-06-6 | Purchase 1236549-06-6 | Order 1236549-06-6 | 1236549-06-6 supplier | 1236549-06-6 manufacturer | 1236549-06-6 distributor | 1236549-06-6 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
1mg $150.00
?
  Pack size Price(USD)
10mg $1200.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QC
Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »