3β-Benzoyloxy-2β-carboxaldehyde-5α-hydroxy-1α-cyclopentaneacetic Acid γ-Lactone


Catalogue Number: B208315
Chemical Name: 3β-Benzoyloxy-2β-carboxaldehyde-5α-hydroxy-1α-cyclopentaneacetic Acid γ-Lactone
Synonyms: (1S,5R,6R,7R)-6-Formyl-7-(benzyloxy)-2-oxabicyclo[3.3.0]octan-3-one; (1S,5R,6R,7R)-6-Formyl-7-benzoyloxy-2-oxabicyclo[3.3.0]octan-3-one; [3aR-(3aα,4α,5β,6aα)]-5-(Benzoyloxy)hexahydro-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-4-carboxaldehyde; (3aR,4R,5R,6aS)-5-(Benzoyloxy)hexahydro-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-4-carboxaldehyde; Corey Aldehyde Benzoate
CAS Number: 39746-01-5
Molecular Formula: C₁₅H₁₄O₅
Molecular Weight: 274.27
Category: Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals
Applications: 3β-Benzoyloxy-2β-carboxaldehyde-5α-hydroxy-1α-cyclopentaneacetic Acid γ-Lactone is used in the synthesis of human FP-receptor selective prostaglandin analogues.
References:

All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Product Rating
Keywords: Buy 39746-01-5 | Purchase 39746-01-5 | Order 39746-01-5 | 39746-01-5 supplier | 39746-01-5 manufacturer | 39746-01-5 distributor | 39746-01-5 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
500mg $175.00
?
2.5g $650.00
?
  Pack size Price(USD)
1g $275.00
?
5g $1100.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Currently Back Ordered - Please Request Lead Time
Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »