7β-[(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(1-carboxy-1-methylethoxyimino)acetamido]-3-acetoxymethyl-3-cephem-4-carboxylic Acid

Catalogue number: A630345
Chemical name: 7β-[(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(1-carboxy-1-methylethoxyimino)acetamido]-3-acetoxymethyl-3-cephem-4-carboxylic Acid
Synonyms: [6R-[6α,7β(Z)]]-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
Impurity:
CAS Number: 73443-60-4
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₁₉H₂₁N₅O₉S₂
Appearance: Light Brown Solid
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 527.53
Storage: -20°C Freezer, Under inert atmosphere
Solubility: Dimethylsulfoxide
Stability: No Data Available
Category: Chiral Reagents, Heterocycles, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Sulfur & Selenium Compounds
Boiling Point: No Data Available
Applications: Cefotaxime (C242950) derivative, with antibacterial activity.
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: Buy 73443-60-4 | Purchase 73443-60-4 | Order 73443-60-4 | 73443-60-4 supplier | 73443-60-4 manufacturer | 73443-60-4 distributor | 73443-60-4 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
2.5mg $150.00
?
  Pack size Price(USD)
25mg $1200.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Please InquireSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »