2β-Amino-9,10,10aα,10b-tetrahydro-10bβ-hydroxy-5β-isobutyl-2-isopropyl-8H-Oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine-3,6(2H,5H)-dione Hydrochloride Salt


Catalogue number: A629970
Chemical name: 2β-Amino-9,10,10aα,10b-tetrahydro-10bβ-hydroxy-5β-isobutyl-2-isopropyl-8H-Oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine-3,6(2H,5H)-dione Hydrochloride Salt
Synonyms: 2-Aminotetrahydro-10b-hydroxy-2-(1-methylethyl)-5-(2-methylpropyl)-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine-3,6(2H,5H)-dione Monohydrochloride; (2R,5S,10aS,10bS)-2-Aminotetrahydro-10b-hydroxy-2-(1-methylethyl)-5-(2-methylpropyl)-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine-3,6(2H,5H)-dione Monohydrochloride
Impurity:
CAS Number: 24177-10-4
Alternate CAS #: 764710-83-0 - free base
Molecular form.: C₁₆H₂₈ClN₃O₄
Appearance: No Data Available
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 361.86
Storage: No Data Available
Solubility: No Data Available
Stability: No Data Available
Category: Heterocycles, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals
Boiling Point: No Data Available
Applications: Used in the synthesis of Ergot alkaloids.
Dangerous Goods Info: NA
References:

All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Keywords: Buy 24177-10-4 | Purchase 24177-10-4 | Order 24177-10-4 | 24177-10-4 supplier | 24177-10-4 manufacturer | 24177-10-4 distributor | 24177-10-4 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
1mg $400.00
?
  Pack size Price(USD)
10mg $3200.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Currently Back Ordered - Please Request Lead Time
Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »