(αS)-α-(3-Amino-3-oxopropyl)-1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindole-2-acetic acid Methyl Ester-13C5

Catalogue number: A618802
Chemical name: (αS)-α-(3-Amino-3-oxopropyl)-1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindole-2-acetic acid Methyl Ester-13C5
Synonyms:
Impurity:
CAS Number: NA
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₉¹³C₅H₁₅N₃O₆
Appearance: Light Brown Solid
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 326.249
Storage: No Data Available
Solubility: Methanol
Stability: No Data Available
Category: No Data Available
Boiling Point: No Data Available
Applications: (αS)-α-(3-Amino-3-oxopropyl)-1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindole-2-acetic acid Methyl Ester is an intermediate in the synthesis of labelled Lenalidomide (L328000).
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: buy (αS)-α-(3-Amino-3-oxopropyl)-1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindole-2-acetic acid Methyl Ester-13C5 | Purchase (αS)-α-(3-Amino-3-oxopropyl)-1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindole-2-acetic acid Methyl Ester-13C5 | Order (αS)-α-(3-Amino-3-oxopropyl)-1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindole-2-acetic acid Methyl Ester-13C5 |
(αS)-α-(3-Amino-3-oxopropyl)-1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindole-2-acetic acid Methyl Ester-13C5 supplier | (αS)-α-(3-Amino-3-oxopropyl)-1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindole-2-acetic acid Methyl Ester-13C5 manufacturer | (αS)-α-(3-Amino-3-oxopropyl)-1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindole-2-acetic acid Methyl Ester-13C5 distributor | (αS)-α-(3-Amino-3-oxopropyl)-1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindole-2-acetic acid Methyl Ester-13C5 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
1mg $175.00
?
5mg $675.00
?
  Pack size Price(USD)
2.5mg $375.00
?
10mg $1225.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QCSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »