7β-Amino-7α-methoxy-3-(1-methyl-5-tetrazolylthio)methyl-3-cephem-4-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester

Catalogue number: A612020
Chemical name: 7β-Amino-7α-methoxy-3-(1-methyl-5-tetrazolylthio)methyl-3-cephem-4-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester
Synonyms: (6R,7S)-7-Amino-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester; 7-MAC; (6R-cis)-7-Amino-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester; Diphenylmethyl 7β-Amino-7α-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-3-cephem-4-carboxylate;
Impurity:
CAS Number: 56610-72-1
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₂₄H₂₄N₆O₄S₂
Appearance: Pale Yellow Solid
Melting Point: >131ºC (dec.)
Mol. Weight: 524.62
Storage: Refrigerator, Under Inert Atmosphere
Solubility: Chloroform (Slightly)
Stability: No Data Available
Category: Aromatics, Heterocycles, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Sulfur & Selenium Compounds,
Boiling Point: No Data Available
Applications: 7β-Amino-7α-methoxy-3-(1-methyl-5-tetrazolylthio)methyl-3-cephem-4-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester is a 7α-methoxycephalosporin derivative used as an intermediate in the preparation of Cefmetazole (C242850) and other semi-synthetic antibiotics.
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: Buy 56610-72-1 | Purchase 56610-72-1 | Order 56610-72-1 | 56610-72-1 supplier | 56610-72-1 manufacturer | 56610-72-1 distributor | 56610-72-1 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
1g $50.00
?
25g $275.00
?
100g $865.00
?
  Pack size Price(USD)
5g $125.00
?
50g $495.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   In StockSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »