(αS)-α-Amino-N-[(1R)-1-[(3aS,4S,6S,7aR)-hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl]-3-methylbutyl]-benzenepropanamide Monohydrochloride

Catalogue number: A609965
Chemical name: (αS)-α-Amino-N-[(1R)-1-[(3aS,4S,6S,7aR)-hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl]-3-methylbutyl]-benzenepropanamide Monohydrochloride
Synonyms: [3aS-[2[S*(R*)],3aα,4β,6β,7aα]]-α-Amino-N-[(1R)-1-[(3aS,4S,6S,7aR)-hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl]-3-methylbutyl]-benzenepropanamide Monohydrochloride; Bortezomib Intermediates II
Impurity:
CAS Number: 205393-21-1
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₂₃H₃₆BClN₂O₃
Appearance: No Data Available
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 434.81
Storage: No Data Available
Solubility: No Data Available
Stability: No Data Available
Category: Amines, Boron Derivatives, Chiral Reagents, Intermediates,
Boiling Point: No Data Available
Applications: (αS)-α-Amino-N-[(1R)-1-[(3aS,4S,6S,7aR)-hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl]-3-methylbutyl]-benzenepropanamide Monohydrochloride is a Bortezomib (B675700) intermediate which is used in the evaluation of bone-targeted proteasome inhibitors for myeloma.
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: Buy 205393-21-1 | Purchase 205393-21-1 | Order 205393-21-1 | 205393-21-1 supplier | 205393-21-1 manufacturer | 205393-21-1 distributor | 205393-21-1 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
10mg $175.00
?
  Pack size Price(USD)
100mg $1400.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Please InquireSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »