(αR)-α-[(1R)-1-Aminoethyl]-α-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol-d3 Dihydrochloride


Catalogue Number: A608932
Chemical Name: (αR)-α-[(1R)-1-Aminoethyl]-α-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol-d3 Dihydrochloride
Synonyms: [R-(R*,R*)]-α-(1-Aminoethyl)-α-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol-d3 Dihydrochloride;
Alternate CAS #: unlabelled: 127000-91-3 (freebase)
Molecular Formula: C₁₂H₁₃D₃Cl₂F₂N₄O
Molecular Weight: 344.2
Solubility: Dimethylformamide
Category: Amines, Aromatics, Isotope Labelled Compounds, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals
Applications: Intermediate in the preparation of labelled Albaconazole.
References:

All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Product Rating
Keywords: buy (αR)-α-[(1R)-1-Aminoethyl]-α-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol-d3 Dihydrochloride | Purchase (αR)-α-[(1R)-1-Aminoethyl]-α-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol-d3 Dihydrochloride | Order (αR)-α-[(1R)-1-Aminoethyl]-α-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol-d3 Dihydrochloride |
(αR)-α-[(1R)-1-Aminoethyl]-α-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol-d3 Dihydrochloride supplier | (αR)-α-[(1R)-1-Aminoethyl]-α-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol-d3 Dihydrochloride manufacturer | (αR)-α-[(1R)-1-Aminoethyl]-α-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol-d3 Dihydrochloride distributor | (αR)-α-[(1R)-1-Aminoethyl]-α-(2,4-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol-d3 Dihydrochloride cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
2.5mg $140.00
?
  Pack size Price(USD)
25mg $1120.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Currently Back Ordered - Please Request Lead Time
Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »