(11β)-17-(Acetyloxy)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-3-hydroxy-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-one-d3

Catalogue number: A187647
Chemical name: (11β)-17-(Acetyloxy)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-3-hydroxy-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-one-d3
Synonyms: CDB 4183-d3
Impurity:
CAS Number: NA
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₃₀H₃₄D₃NO₄
Appearance: No Data Available
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 478.64
Storage: No Data Available
Solubility: No Data Available
Stability: No Data Available
Category: Isotope Labelled Compounds, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Steroids,
Boiling Point: No Data Available
Applications: Isotope labelled (11β)-17-(Acetyloxy)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-3-hydroxy-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-one is a antiprogestational/antiglucocorticoid agent and a progestin and glucocorticord receptor antagonist.
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: buy (11β)-17-(Acetyloxy)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-3-hydroxy-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-one-d3 | Purchase (11β)-17-(Acetyloxy)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-3-hydroxy-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-one-d3 | Order (11β)-17-(Acetyloxy)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-3-hydroxy-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-one-d3 |
(11β)-17-(Acetyloxy)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-3-hydroxy-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-one-d3 supplier | (11β)-17-(Acetyloxy)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-3-hydroxy-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-one-d3 manufacturer | (11β)-17-(Acetyloxy)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-3-hydroxy-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-one-d3 distributor | (11β)-17-(Acetyloxy)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-3-hydroxy-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-one-d3 cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
0.5mg $275.00
?
  Pack size Price(USD)
5mg $2200.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Please InquireSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »