(6α,9β,11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluoro-16-methyl-d3-pregna-1,4-diene-3,20-dione

Catalogue number: A187472
Chemical name: (6α,9β,11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluoro-16-methyl-d3-pregna-1,4-diene-3,20-dione
Synonyms: 21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluocortolone-d3
Impurity:
CAS Number: NA
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₂₄H₂₆D₃FO₅
Appearance: Yellow Solid
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 419.5
Storage: No Data Available
Solubility: Dichloromethane, Ethyl Acetate
Stability: No Data Available
Category: Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Steroids
Boiling Point: No Data Available
Applications: Used in the preparation of Fluorine containing steroid hormones. Glucocorticoid.
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: buy (6α,9β,11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluoro-16-methyl-d3-pregna-1,4-diene-3,20-dione | Purchase (6α,9β,11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluoro-16-methyl-d3-pregna-1,4-diene-3,20-dione | Order (6α,9β,11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluoro-16-methyl-d3-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
(6α,9β,11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluoro-16-methyl-d3-pregna-1,4-diene-3,20-dione supplier | (6α,9β,11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluoro-16-methyl-d3-pregna-1,4-diene-3,20-dione manufacturer | (6α,9β,11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluoro-16-methyl-d3-pregna-1,4-diene-3,20-dione distributor | (6α,9β,11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-6-fluoro-16-methyl-d3-pregna-1,4-diene-3,20-dione cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
10mg $175.00
?
  Pack size Price(USD)
100mg $1400.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Please InquireSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »