17β-Acetyl-estradiol-d3 3-(Tri-O-acetyl-β-D-glucuronic Acid Methyl Ester)

Catalogue number: A173827
Chemical name: 17β-Acetyl-estradiol-d3 3-(Tri-O-acetyl-β-D-glucuronic Acid Methyl Ester)
Synonyms: (17β)-17-Acetoxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl-d3 Tri-O-acetyl-β-D-glucuronic Acid Methyl Ester; 17-Acetyl-estradiol-d3 Tri-O-acetyl-β-D-glucuronic Acid Methyl Ester;
Impurity:
CAS Number: NA
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₃₃H₃₉D₃O₁₂
Appearance: White Solid
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 633.7
Storage: No Data Available
Solubility: Chloroform, Dichloromethane
Stability: No Data Available
Category: Metabolites & Impurities, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Steroids,
Boiling Point: No Data Available
Applications: A protected metabolite of Estradiol (E888000).
Dangerous Goods Info: NA
References:
Peer Review Product Citations:
Keywords: buy 17β-Acetyl-estradiol-d3 3-(Tri-O-acetyl-β-D-glucuronic Acid Methyl Ester) | Purchase 17β-Acetyl-estradiol-d3 3-(Tri-O-acetyl-β-D-glucuronic Acid Methyl Ester) | Order 17β-Acetyl-estradiol-d3 3-(Tri-O-acetyl-β-D-glucuronic Acid Methyl Ester) |
17β-Acetyl-estradiol-d3 3-(Tri-O-acetyl-β-D-glucuronic Acid Methyl Ester) supplier | 17β-Acetyl-estradiol-d3 3-(Tri-O-acetyl-β-D-glucuronic Acid Methyl Ester) manufacturer | 17β-Acetyl-estradiol-d3 3-(Tri-O-acetyl-β-D-glucuronic Acid Methyl Ester) distributor | 17β-Acetyl-estradiol-d3 3-(Tri-O-acetyl-β-D-glucuronic Acid Methyl Ester) cost

Order Product

  Pack size Price(USD)
1mg $150.00
?
  Pack size Price(USD)
10mg $1200.00
?


Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QCSearch Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:
Translate »